در باره ما

اران روسيا

به کانون گسترش فرهنگ فارسی” حافظ “در استان چلیابینسک خوش آمدید.

هدف کانون  توسعه روابط بین روسیه مخصوصا استان چلیابینسک و ایران در زمینه های فرهنگی، علمی ، دینی ، گردشگری و هنری . همچنین حمایت و حفظ فرهنگ و زبان اصلی جمعیت پارس زبانان  در استان چلیابینسک.

فعالیت ها  عبارتند از:

 • تدوین و اجرای برنامه ها و پروژه هایی با هدف توسعه روابط روسیه و ایران
 • برگزاری برنامه های فرهنگی اختصاصی به مناسبت های ملی و سنتی ایران  و استان چلیابینسک.
 • برگزاری کنسرت.
 • تدریس زبان فارسی برای شهروندان روسی.
 • تدریس زبان روسی به شهروندان ایران
 • تدریس موسیقی سنتی ایرانی.
 • یاری رساندن به دانشجویان روسی که تمایل به گرفتن پذیرش در دانشگاه های ایران را دارند.
 • یاری رساندن به دانشجویان ایرانی که تمایل  به گرفتن پذیرش  در دانشگاه های روسیه را دارند.
 • کمک به شهروندان ایران در آشنایی با قوانین فدراسیون روسیه به منظور رعایت قوانین مهاجرت ، جلوگیری از وقوع جرم ، حمایت از حقوق و آزادی هایشان.
 • حمایت از حقوق شهروندان فارس زبان، افراد بدون تابعیت و اتباع خارجی(ایرانی) که به طور قانونی در استان چلیابینسک قرار دارند .سازماندهی دفاع از منافع آنها در اماکن دولتی و سایر ارگانها و سازمانها.
 • ترویج فرهنگ اسلامی در منطقه چلیابینسک
 • برگزاری سمینارها ، سخنرانی ها ، کنفرانس های علمی و پژوهشی در زمینه های فعالیت مرکز ترویج فرهنگ فارسی.
 • برقراری ارتباط با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی از جمله با شرکای خارجی در زمینه همکاری و مطالعات و ایران شناسی.
 • ارائه مشاوره به مراجع کنندگان در زمینه ترویج فرهنگ فارسی .
 • تهیه ، انتشار و توزیع اطلاعات و موارد مرجع ، ادبی و علمی ، آموزشی ، فیلم ها و محصولات ویدئویی با موضوعات فعالیت مرکز
 • فعالیت های دیگر بر اساس اهداف قانونی
 • جمع آوری کمک های خیرخواهانه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای تحقق اهداف قانونی  که مربوط به فعالیت مرکز ترویج  فرهنگ فارسی و اسلامی می باشد.