شهر چلیابینسک بخاطر شهادت سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس تسلیت ارض می کند.

قاسم سلیمانی

کانون گسترش فرهنگ پارسی حافظ در شهر چلیابینسک تسلیت وزارت خارجه روسیه در اقدام به شهادت سردار قاسم سلیمانی همراهی می کند

سردار قاسم سلیمانی به عنوان یک مدافع خستگی ناپذیر و وفادار هرگز دست از جهاد نکشید و با حضور دائمی و شکست ناپذیر خود در برابر اهداف جنایت کاران و مستکبران و متجاوزان تا آخرین لحظه ایستادگی کرد.