استان چلیابینسک

توضیحات استان چلیابینسک بخشی از ناحیه فدرال اورال در کشور روسیه. استپایتخت استان: شهر چلیابینسک، یک منطقه با توسعه صنعتی بالا در فدراسیون روسیه است. هم مرز اروپا و آسیا، در بخش جنوبی کوه‌های اورال و دشت‌های مجاور قرار دارد.ادامه

شهر چلیابینسک

خصوصیات مهم چلیابینسک نیز یکی از شهر های بزرگ و پر جمعیت روسیه است. چلیابینسک یک شهر و مرکز اداری چلیابینسک روسیه است. این شهر در شمال شرق منطقه واقع شده است و 210 کیلومتر جنوب یکتاپرینبرگ، 1.879 کیلومتر دور ترادامه